Tündérek jóslata újhold napjára: Mértékletesség

Az érzéseket általában nem a józan ész megnyilvánulásainak tartjuk, és bár az Igazságosság és a Mértékletesség kártyái ellentétes minőséget képviselnek, mégis harmonikusan kiegészítik egymást.

Az egyik érzelmei teljes háttérbe szorításával az abszolút igazságot keresi, míg a másik a szívére hallgat akkor is, ha ezzel az igazságon csorba esik.

Bár a mitológiában a két istennő nem volt ellenséges viszonyban, előfordulhat, hogy lelkünkben mégis harcban állnak egymással. Az egyik a józan megfontolásra int, a másik csak a szívére hallgat, így aztán tanácstalanul állunk, mert néha nem tudjuk, melyikük tanácsát fogadjuk meg, melyik megoldás lenne a helyes kapcsolatunk szempontjából. Nem véletlen tehát, hogy ez a két kártya egymást követi a Nagy Arkánumban, hiszen a minden emberi lényt megszemélyesítő Bolond személyiségében ötvöződnie kell e két végletnek. Ezért ha Athénétől már elsajátította a logikus gondolkodás tudományát, Írisztől is meg kell tanulnia megfelelően bánnia saját törékeny érzéseivel, amelyeknek már semmi közük a lobbanékony érzelmekhez vagy az álszent szentimentalizmushoz.
A többi istenséghez hasonlóan Írisznek is két arca van. Ha egy kapcsolatban a józan észt figyelmen kívül hagyva csakis az érzelmeinkre hagyatkozunk, akkor egy idő után elviselhetetlen, fullasztó légkört teremtünk. Kikerüljük a konfliktusokat, tehát nem tanuljuk meg kezelni őket, így a kapcsolat “megfeneklik”, válságba jut, hiszen nem adjuk meg neki a fejlődéshez és elmélyüléséhez szükséges teret. A mindenáron harmóniára való törekvés pont a harmóniától fosztja meg a kapcsolatot. Így az egyedüllétet elmagányosodásnak értelmezi, pedig a szükséges egyedüllét hiányában fuldokolni kezdünk egy kapcsolatban. Írisz nem állhat meg önmagában, lényege, lényének része, hogy valakit szolgáljon. Néha azonban annyira jól teszi a dolgát, hogy felfeledkezünk egy másik fontos tanácsadónkról, az értelemről. Így aztán a Mértékletesség az Igazságosság nélkül könnyen állóvízzé, csapdává válik, ahol a változások, új kezdeményezések, impulzusok híján az emberi értelem halálos unalomba fullad.

A Mértékletesség kapcsolatunk elszürkülésére, stagnálására figyelmeztet, és változást, újítást, frissítést sürget. Írisz felbukkanása azt is jelenti, hogy képesek vagyunk egy boldog, kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolat kialakítására, esetleg egy közelgő házasság előhírnöke is lehet. Újra és újra szembesülnünk kell érzéseink változékony természetével egészen addig, míg el nem érjük az érzelmi kiegyensúlyozottság állapotát.

De sajnos nem maradhatunk örökké a gyönyörű Írisz ölelő karjaiban, mert a Bolondra egy újabb erkölcsi tanítás, életfeladat vár.

Write a Comment

Close