Angyalok és Szentek üzenetei: Szent Rita, a lehetetlen kívánságok teljesítője.

Olaszország egyik legismertebb szentje Casciai Szent Rita, aki csodálatos módon teljesíti a hozzá fordulók kívánságait.

Casciai Szent Rita, a lehetetlennek tűnő kívánságok teljesítője, “Umbria gyöngye”, Olaszország egyik legismertebb szentje.

1381. május 22-én született Roccaporenában, nem mindennapi körülmények között: érkezését égi hang jelezte, miután szülei éveken át imádkoztak gyermekáldásért. A hang azt kérte, hogy a születendő kisleányt Ritának, azaz “igazgyöngy”-nek nevezzék.

Gyermekkorától fogva csodák kísérték életét, például egy alkalommal méhek lepték el az arcát, de egy sem csípte meg a kisbabát.

Szerény körülmények között, ámde szeretetteljes légkörben nőtt föl, és igazi vallásos nevelésben részesült. Szülei egy helybeli zsoldos katonához adták férjhez.

Rita ugyan Krisztus menyasszonyaként képzelte el a jövőjét, hamar belátta, hogy az Úrnak másféle szándékai vannak vele. Férje durva, hatalmaskodó természetű embernek bizonyult, aki feleségét verte, szidalmazta, és dorbézoló, erőszakos életet élt.

Ám Ritának megvolt az a képessége, hogy a környezetében élő agresszív és önző embereket a maga kitartó példamutatásával megváltoztassa. Férjének mindent eltűrt, és titkon úgy élt, mint egy apáca: imádkozott, böjtölt, áldozatokat vállalt, és segített, ahol csak tudott. Példamutató élete, szelídsége és kedvessége láttán férje teljesen megváltozott, és jó útra tért.

Csodák a kolostorban

Miután Rita egyedül maradt, vagyonát szétosztotta, hogy beléphessen az Ágoston-rendiek közé apácának. Bár ez utóbbi szándékát nem akarták jóváhagyni, számos csodás esemény hatására mégiscsak felvételt nyert a rendbe. Rita a zárt ajtók ellenére titokzatos módon a kolostoron belül találta magát – a kulcsokat őrző rendfőnök legnagyobb megdöbbenésére. Mindeközben maguktól megszólaltak a harangok, és kizöldült egy elszáradtnak hitt szőlőtő.

Ezt követően 40 évig élt önfeláldozó életet a zárdában. Állandóan mások helyett vezekelt, ápolta a betegeket, és minden elesettnek fényt és melegséget küldött. Miután hosszú ideje kérte az Urat, hogy részesülhessen Krisztus szenvedéseiben, szaggató fejfájás kezdte gyötörni, és a homlokán megjelentek Krisztus töviskoronájának sebei. E sebek 15 éven át véreztek, ám Ritát mennyei magasságokba emelték.

A leírások szerint egyfajta mágneses vonzerő hatotta át – Krisztus ereje, amely számtalan csodát tett.

Úgy tartják, hogy számára semmi sem lehetetlen, ezért is nevezik őt a lehetetlen kívánságok teljesítőjének. Közbenjárására megszállottak és betegek gyógyultak meg.

Halálakor az emberek harangzúgást hallottak annak ellenére, hogy a harangot senki sem húzta meg. Testét soha nem temették el, mert nem érte romlás. Sértetlenül került ki abból a tűzvészből is, amelyben koporsója porrá égett. Épen maradt testét a casciai Szent Rita-templomban őrzik. Ravatalánál csodás testi és lelki gyógyulásokat figyeltek meg. Szent Rita közbenjárását mind a mai napig emberek milliói kérik, aki pedig ellátogat Casciába, ma is érezheti Rita varázslatos erejét.

Ezzel az imával kérheted Szent Rita segítségét:

Szent Rita Istentől csodákkal kitüntetett!

Te ritka kegyelemben részesültél, hogy kétségbeejtő helyzetekben különös szószóló légy. Erős bizalommal térdelek előtted, könyörülő szeretetedre hivatkozva, hogy segítségedet kérjem jelen nagy szükségemben. (Itt mondd el, miben kéred a segítségét).

Légy részvéttel irántam. Gyarló imámat vidd Isten trónusa elé és buzgó közbenjárásod által nyerj meghallgatást kérésemben. Tekints Jézus kiontott drága szent vérére szentséges, irgalmas szívére és gyarló hitemre. Oh Szent Rita! Segíts, hogy buzgó imám meghallgatást nyerjen. Megígérem, hogy egész életemben hirdetni fogom jóságodat! Ámen

Megerősítő áldás: Bizalom.

Higgy önmagadban, és hidd el, hogy Isten és az angyalok melletted állnak.

Kérd, hogy szabadítsanak meg a gátló félelmektől, hogy hited teljesebbé válhasson.

Az angyalok tudják, hogy egyszer már nagyot csalódtál. Ez a tapasztalat megrongálhatta az önmagadba, a másokba és az Istenbe vetett hitedet. Az angyalok mégis emlékeztetni akarnak a hit megtartó erejére.

Ezzel a kártyával az angyalok az önbizalom fontosságára hívják fel a figyelmet. Tudják, hogy elkövettél bizonyos hibákat a múltban, mint bárki más. Ezek a hibák mégsem tették tönkre igaz természetedet.

Isten még mindig jelen van benned, és ő csalhatatlan.

Az angyalok arra kérnek, higgy Istenben és bennük. És segítenek, hogy bízz önmagadban.

Close
error: Védett tartalom!